Page 2 - Arabic Newsletter 2009

Basic HTML Version

ةراحلا حرسم
Al-Harah Theater
371 ،
ا عراش
نيطسلف ،لااج تيب ،ميرم ءارذعل
--
173, Virgin Mary Street, Beit Jala, Palestine
سكافلت
:
Telefax: +972-22767758
alharahtheater@yahoo.com
--
www.alharah.org
روهمجو ضورع
:
- 801
ضورع
: 81
رابكلل ضرع
, 58
و بابشلل
31
لافطلال
.
-
ل انلصو ةيمسر تايئاصحلا اقفو
51310
دهاشم
:
5180
نس قوف رابكلا نم
10 ,
0380
و بابش
88810 لفط.
حم تاناجرهم
ةيل :
-
يلودلا ىمدلا حرسم ناجرهم
,
ينيطسلفلا ينطولا حرسملا ميظنت
, سدقلا
.
-
يحرسملا نيطسلف ناجرهم
.
-
انازورلا ناجرهم
,
تيز ريب
\ الله مار .
-
ةبيطلا ناجرهم
,
الله مار .
-
يفيصلا حرسملا ناجرهم
,
ةيرحلا حرسم ميظنت
, نينج .
-
نوتيزلا ناجرهم
,
لااج تيب
.
-
سدقلا ىلا ةيحت ناجرهم
, نينج .
ةيلودو ةيبرع تاناجرهم
:
-
يلودلا ةيحرسملا نامع مايا ناجرهم
,
ندرلاا
.
-
ريتسنوملا يعماجلا حرسملا ناجرهم
, سنوت
.
-
اهاهورب ناجرهم
,
لوبرفيل
,
ايناطيرب
.
-
كركلا ناجرهم
,
ندرلاا
.
ةيلودو ةيلحم تلاوج
:
-
لافطلاا ةيحرسم
"
ارمحلا ةحافتلا
"\ ف
نيطسل
.
-
لافطلاا ةيحرسم
"
ناعمس جاحلا
"\
نيطسلف
.
-
لافطلاا ةيحرسم
"
اصعلا يمرا
"\
نيطسلف
.
-
لافطلاا ةيحرسم
"
كات كت
...
ديعلا برق
"\
نيطسلف
.
-
بابشلا ةيحرسم
"
هجاو ..
نكلو "\
ندرلااو نيطسلف
.
-
بابشلا ةيحرسم
"
قرو نم سان
"\
نيطسلف
.
-
ةيحرسم
"
لوحتملا
"\
نيطسلف
,
ةيبرعلا ةفاقثلا ةمصاع سدقلاب لاافتحا
5008 .
-
ةيحرسم
"
لوحتملا
"\
ايلاطيا
.
حرسمو امارد بيردت
:
جمارب
ىرخا تاسسؤم عم بيردت
:
-
تسرت دنلا يلوه
,
محل تيب
.
-
ةلظنح زكرم
,
ةزعلا ميخم
.
-
لافطلال يفاقثلا ناولس زكرم
.